ΒΕΘ: Διαφωνεί με το μέτρο της περαίωσης

Για κίνδυνο επιβράβευσης της φοροδιαφυγής και των ασυνεπών φορολογούμενων σε βάρος των συνεπών κάνει λόγο το ΒΕΘ αναφερόμενο στο μέτρο της περαίωσης ανέλεγκτων φορολογικών και άλλων υποθέσεων.
Keywords
Τυχαία Θέματα