Συνεργασία ΕΛΕΤΕΑ με το Ινστιτούτο Χρηματοοικονομικού Αλφαβητισμού

Οι Πρόεδροι των δύο φορέων συμφωνήσαν - μεταξύ άλλων - όπως οργανώνονται από κοινού δύο φορές τουλάχιστον ανά έτος δράσεις (ημερίδες, συνέδρια, εκδηλώσεις κ.λ.π.) στις οποίες θα προβάλλονται οι στόχοι και οι επιδιώξεις των δύο φορέων
Keywords
Τυχαία Θέματα