ΣτΕ: Απορρίφθηκε η υπουργική απόφαση για παύση του πρώην ΓΔ του ΙΓΜΕ

Η προσβαλλόμενη υπουργική απόφαση αναφέρει ως αιτιολογία «γενικώς και αορίστως λόγους εύρυθμης λειτουργίας του ΙΓΜΕ χωρίς να προσδιορίζονται κατά τρόπο συγκεκριμένο οι λόγοι αυτοί, οι οποίοι επιβάλλουν την αντικατάστασή του» πριν τη λήξη της θητείας.
Keywords
Τυχαία Θέματα