ΣΕΒ: Η εικόνα της τηλεργασίας στην Ελλάδα

Ολοκληρώθηκε ποσοτική έρευνα για την εφαρμογή της στη χώρα μας. Υβριδικό μοντέλο τηλεργασίας εφαρμόζουν επτά στις 10 εταιρίες, σύμφωνα με τα ευρήματα. Προγραμματίζεται Συνέδριο την 1η Δεκεμβρίου 2022.
Keywords
Τυχαία Θέματα