Νέοι ελεγκτικοί μηχανισμοί από ΑΑΔΕ για φοροφυγάδες

Αναβαθμίζεται ο ρόλος της Διεύθυνσης Προγραμματισμού και Αξιολόγησης Ελέγχων και Ερευνών (ΔΙΠΑΕΕ) και των Υπηρεσιών Ερευνών και Διασφάλισης Δημοσίων Εσόδων (ΥΕΔΔΕ).
Τυχαία Θέματα