Μείωση 9% στο χονδρικό εμπόριο α' τριμήνου 2009

Ο Δείκτης Κύκλου Εργασιών στο Χονδρικό Εμπόριο α΄ τριμήνου 2009, σε σύγκριση με τον Δείκτη α' τριμήνου 2008, παρουσίασε μείωση κατά 9,0%, έναντι αύξησης 6,9% κατά την αντίστοιχη σύγκριση του 2008 προς 2007.
Keywords
Τυχαία Θέματα