Καρέλια: Προς διανομή μερίσματος 6,50 € για ΄08

Τη διανομή μερίσματος 6,50 ευρώ ανά μετοχή για τη χρήση του 2008 προτίθεται να προτείνει το διοικητικό συμβούλιο της Καπνοβιομηχανίας Καρέλια στην ετήσια τακτική γενική συνέλευση των μετόχων της.
Keywords
Τυχαία Θέματα