ΥΠΑΝ: Ενσωμάτωση κοινοτικών οδηγιών

16:09 7/7/2009 - Πηγή: Euro2day
Σχέδιο νόμου για την ενσωμάτωση στο ν. 2190/1920, δύο Οδηγιών με τις οποίες προωθείται η μεγαλύτερη δημοσιότητα και διαφάνεια στις οικονομικές καταστάσεις των εταιρικών ομίλων, παρουσίασε στη Βουλή κ. Ι. Μπούγας.
Keywords
Τυχαία Θέματα