Ικανοποίηση φυσικοθεραπευτών για το ν/σ για την ψυχική υγεία

Με το νομοσχέδιο υπερψηφίστηκαν οι διατάξεις που αφορούν την αναγνώριση του ρόλου του Φυσικοθεραπευτή στην ψυχική υγεία, την διοικητική αυτοτέλεια του Π.Σ.Φ και την δυνατότητα του Π.Σ.Φ να συνάψει συλλογική σύμβαση με τον ΕΟΠΥΥ.
Keywords
Τυχαία Θέματα