Υγεία: Αναβλήθηκε η γενική συνέλευση για τις 17/6

19:08 3/6/2009 - Πηγή: Euro2day
Αναβλήθηκε η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων του Υγεια στις 3/6, κατόπιν αιτήματος μετόχου που εκπροσωπεί ποσοστό μεγαλύτερο του 1/20 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας.
Keywords
Τυχαία Θέματα