Επ. Αντ.: Διερευνά παρεμπόδιση ελέγχου στην Κρήτη

Σε διερεύνηση πιθανής παρεμπόδισης – δυσχέρανσης έρευνας προχωρά η Επιτροπή Ανταγωνισμού, στο πλαίσιο της διεξαγωγής επιτόπιου ελέγχου σχετικά με διαγωνισμούς δημοπράτησης δημοσίων έργων.
Keywords
Τυχαία Θέματα