Διευρύνεται το πελατολόγιο της Cententia

Το πελατολόγιό της διευρύνει η Cententia, με τις ολοκληρωμένες λύσεις των Αttlasian και Perforce, που εκπροσωπεί στην Ελλάδα να αναδεικνύονται σε σημαντικό "εργαλείο" για την εταιρεία.
Keywords
Τυχαία Θέματα