ΑΧΟΝ: Με 19% η ΑΧΟΝ Εμπορική Βιομηχανική

Σε 19,0184% από 15,0406% μεταβλήθηκε το ποσοστό συμμετοχής της ΑΧΟΝ Εμπορική Βιομηχανική Εκτυπωτική στην ΑΧΟΝ Συμμετοχών, ύστερα από την αγορά μετοχών στις 09/06/2009.
Keywords
Τυχαία Θέματα