Το 2022 έτος αναφοράς για νέα δικαιώματα, πότε συμφέρει αγορά ή πώληση

Λαµβάνοντας υπόψη πως πλησιάζει το τέλος της προγραµµατικής περιόδου, οι αγρότες ρωτούν εάν είναι ακόµη προς το συµφέρον τους να αγοράσουν ή να πουλήσουν δικαιώµατα. Για να απαντηθεί αυτό, θα πρέπει ο καθένας να λάβει ουσιαστικά υπόψη τρία χρόνια: 2021, 2022 και 2023. Ο ενδιαφερόµενος πρέπει να επικεντρωθεί στα πρώτα δύο έτη αξιολογώντας την τιµή των επιδοτήσεων. Και, τον τρίτο χρόνο, δηλαδή το 2023, πρέπει να τον λάβει υπόψη καθώς υπάρχει περίπτωση ο ίδιος ή η γη του να µην είναι επιλέξιµη, µε βάση τις εθνικές αποφάσεις για τη νέα ΚΑΠ. Το 2021 και το 2022 θα είναι δύο χρόνια κατά τα οποία ο αγρότης θα λάβει στήριξη µε τους ισχύοντες κανόνες της ΚΑΠ 2014-2020. Με άλλα λόγια, από την άποψη των άµεσων ενισχύσεων, το 2021 και το 2022 είναι πανοµοιότυπα µε το 2020.
Keywords
Τυχαία Θέματα