Στήριξη έως 600.00 ευρώ για επιχειρηματική δράση σε αλιευτικές περιοχές

Επιδοτούνται οι αλιείς για να διαφοροποιήσουν τις δραστηριότητές τους και να συµπληρώσουν το εισόδηµά τους. Σύμφωνα με ρεπορτάζ της Agrenda, στόχος των παρεµβάσεων αποτελεί η αειφόρος ανάπτυξη των αλιευτικών περιοχών µε εστίαση στην αύξηση της προστιθέµενης αξίας του αλιευτικού τοµέα.
Keywords
Τυχαία Θέματα