Πολλά καινούργια σπίτια παραμερίζουν τα παλιά τζάκια στο ελαιόλαδο

Private Label και ανερχόμενες εταιρείες φέρνουν νέο καλλιεργητικό μοντέλο στην ελιά. ∆ιαστάσεις µετασχηµατισµού του παραγωγικού µοντέλου έχει λάβει η δραστηριότητα ανερχόµενων τυποποιητών και ετικετών στον χώρο του έξτρα παρθένου ελαιολάδου, κάτι που µπορεί αφενός να στηρίξει τις τιµές παραγωγού, αφετέρου να ανεβάσει τις καλλιεργητικές απαιτήσεις ενσωµατώνοντας πλέον στοιχεία συµβολαιακής καλλιέργειας στην παραγωγή.
Keywords
Τυχαία Θέματα