Μέχρι 17 Ιανουαρίου περιθώριο για ενστάσεις μετά τις πληρωμές στα αγροπεριβαλλοντικά

Πέντε εργάσιμες ημέρες και συγκεκριμένα από τις 11 έως της 17 Ιανουαρίου του 2019 θα μπορούν να υποβάλλουν ενστάσεις οι δικαιούχοι των γεοργοπεριβαλλοντικών μέτρων για τις πληρωμές που πραγματοποιήθηκαν την Τετάρτη 5 Δεκεμβρίου και αφορούν την απονιτροποίηση, το Κομφούζιο και Εναλλακτική καταπολέμηση ζιζανίων στους ορυζώνες.
Keywords
Τυχαία Θέματα