Μέχρι 10 Δεκεμβρίου ενημερότητες για πληρωμή παλιών Σχεδίων

Το αργότερο μέχρι τις 10 Δεκεμβρίου θα πρέπει να προσκομίσουν φορολογικές και ασφαλιστικές ενημερότητες οι δικαιούχοι των Σχεδίων Βελτίωσης της πρόσκλησης του 2011, ώστε να τους καταβληθεί η οικονομικής ενίσχυσης, σύμφωνα με εγκύκλιο.
Τυχαία Θέματα