Με τιμή ημέρας ξεκινάει τις παραλαβές συσπόρου βάμβακος ο Μάρκου

04:02 8/9/2019 - Πηγή: Agronews
Με τιµή ηµέρας, όρια υγρασίας και µέτρηση ξένων υλών ξεκινούν από φέτος τις παραλαβές σύσπορου βάµβακος τα εκκοκκιστήρια Μάρκου, επιλογή η οποία ενδεχοµένως να επιδράσει καταλυτικά στη διαµόρφωση της αγοράς,  ειδικά κατά τη διάρκεια της συγκοµιδής.
Keywords
Τυχαία Θέματα