Ανακοίνωση αποτελεσμάτων για το Μέτρο 13

‘’ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΦΥΣΙΚΑ Ή ΑΛΛΑ ΕΙΔΙΚΑ ΜΕΙΝΕΚΤΗΜΑΤΑ’’ του ΠΑΑ 2014-2020 (Εξισωτική Αποζημίωση), για το έτος 2018.
Keywords
Τυχαία Θέματα