Αίτηση καταχώρησης αγροτικών προϊόντων στο μητρώο των ΠΟΠ-ΠΓΕ

Κατά της άνω αίτησης καταχώρισης έχουν δικαίωμα να υποβάλλουν ένσταση μέχρι 13-12—2017.
Keywords
Τυχαία Θέματα
Αίτηση, ΠΟΠ-ΠΓΕ,aitisi, pop-pge