ΕΛΤΑ: Προσλήψεις 5 ατόμων στο Ν. Φθιώτιδας

Τα ΕΛΤΑ ανακοινώνουν την πρόσληψη, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου
χρόνου, συνολικού αριθµού 5 ατόµων [ενός (1) ∆Ε Εσωτερικής Εκµετάλλευσης, πλήρους απασχόλησης, 4 ∆Ε ∆ιανοµέων, πλήρους απασχόλησης], χρονικής διάρκειας οκτώ (8) µηνών, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών των Μονάδων Ταχυδροµικού
Έργου των Ελληνικών Ταχυδροµείων ΑΕ, του Νοµού Φθιώτιδας της Περιφερειακής ∆ιεύθυνσης Θεσσαλίας- Στερεάς Ελλάδας.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

The post ΕΛΤΑ: Προσλήψεις 5 ατόμων στο Ν. Φθιώτιδας appeared first on Aftodioikisi.gr.

Keywords
Τυχαία Θέματα