ΕΛΤΑ: Προσλήψεις 2 ατόμων στο Ν. Φωκίδας

ΕΛΤΑ ανακοινώνουν την πρόσληψη, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου
χρόνου, συνολικού αριθµού 2 ατόµων [ενός (1) ∆Ε Εσωτερικής Εκµετάλλευσης, πλήρους απασχόλησης και ενός (1) ∆Ε ∆ιανοµέα, πλήρους απασχόλησης], χρονικής διάρκειας οκτώ (8) µηνών, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών των Μονάδων Ταχυδροµικού
Έργου των Ελληνικών Ταχυδροµείων ΑΕ, του Νοµού Φωκίδας της Περιφερειακής ∆ιεύθυνσης Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

The post ΕΛΤΑ: Προσλήψεις 2 ατόμων στο Ν. Φωκίδας appeared first on Aftodioikisi.gr.

Keywords
Τυχαία Θέματα