ΛΑΡΣΙΝΟΣ Α.Ε: Πιστοποίηση με EFQM “Recognized for Excellence 3 Star 2017”

ΛΑΡΣΙΝΟΣ Α.Ε: Πιστοποίηση με EFQM “Recognized for Excellence 3 Star 2017” 29 Νοεμβρίου 2017 Εικόνα στην Αγορά Επιχειρήσεις

Ακόμα μία διάκριση για το 2017 έλαβε χώρα για την εταιρεία εκμετάλλευσης Λατομείων και Παραγωγής Ετοίμου Σκυροδέματος ΛΑΡΣΙΝΟΣ Α.Ε., κατά την ετήσια Γιορτή της Επιχειρηματικής Αριστείας «ΑΡΙΣΤΕΙΑ 2017», που διοργάνωσε η Ελληνική Εταιρεία Διοικήσεως Επιχειρήσεων (ΕΕΔΕ) στις 28 Νοεμβρίου 2017.

Keywords
Τυχαία Θέματα