Και ο ΟΠΑΠ στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας

Ποια είναι η νεοσύστατη OΠΑΠ Εco και πως συνδέεται με το δίκτυο των πρακτορείων

H εταιρεία «OΠΑΠ Eco» ιδρύθηκε αυτές τις ημέρες καθώς όπως όλα δείχνουν ο ΟΠΑΠ στρέφεται προς την αγορά ενέργειας, θέλοντας να προστατευθεί από τα υψηλά κόστη και όπως φαίνεται να προστατεύσει και το δίκτυο των πρακτόρων του.

Οι συμβάσεις με τρίτους και η συμμετοχή στην

αγορά ηλεκτρικής ενέργειας

Χαρακτηριστικό είναι πως βασικός σκοπός της νεοσύστατης εταιρείας είναι «η σύναψη για ίδιο λογαριασμό συμβάσεων αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας (με φυσική παράδοση ή ως συμβάσεις επί διαφορών) με τρίτους αντισυμβαλλόμενους με σκοπό την αντιστάθμιση και διαχείριση του κινδύνου τιμής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας προς όφελος της εταιρείας, των εταιρειών του Ομίλου ΟΠΑΠ εν γένει, καθώς και προς ενίσχυση του δικτύου των πρακτόρων αυτού». Αξίζει να σημειωθεί πως σύμφωνα με την επίσημη ιστοσελίδα του, ο ΟΠΑΠ διαθέτει το μεγαλύτερο δίκτυο σημείων πώλησης στην Ελλάδα καθώς τα πρακτορεία του, ξεπερνούν τα 4.000 και ενεργούν ως εμπορικοί αντιπρόσωποι αμειβόμενοι με προμήθεια απόδοσης. Επιπρόσθετα με το δίκτυο πρακτορείων ΟΠΑΠ, η διάθεση των Σκρατς (Ξυστό) και Λαχείων επεκτείνεται περαιτέρω μέσω εναλλακτικών 3.800 σημείων πώλησης (περίπτερα, πλανόδιοι πωλητές, κλπ).

Στις δραστηριότητες της ΟΠΑΠ Eco συμπεριλαμβάνεται, επίσης, «η συμμετοχή στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, συμπεριλαμβανομένης της αγοράς επόμενης ημέρας, της ενδοημερήσιας αγοράς, της αγοράς εξισορρόπησης και των αγορών παραγώγων». Ακόμη γίνεται λόγος και για «παροχή υπηρεσιών αποκλειστικά στη μητρική εταιρεία ή σε άλλες εταιρείες του Ομίλου ΟΠΑΠ όσον αφορά την επένδυση, τη διαχείριση και την αξιοποίηση των περιουσιακών τους στοιχείων με σκοπό τη μεγιστοποίηση της απόδοσής τους και τον περιορισμό των επενδυτικών τους κινδύνων» καθώς και για «παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών αποκλειστικά στη μητρική εταιρεία ή σε άλλες εταιρείες του Ομίλου ΟΠΑΠ όσον αφορά την κεφαλαιακή τους δομή και θέματα που σχετίζονται με εξαγορές, συγχωνεύσεις και εταιρικούς μετασχηματισμούς εν γένει».

Συμβάσεις, εγγυήσεις, δάνεια

Σύμφωνα με τα έγγραφα σύστασης της εταιρείας, προς επιδίωξη του σκοπού της, η OΠΑΠ Εco δύναται να υπογράφει οποιαδήποτε πράξη και να αναλαμβάνει κάθε δραστηριότητα, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά και όχι περιοριστικά των παρακάτω:

Τη σύναψη ενοχικών συμβάσεων κάθε είδους, τη μίσθωση ή την αγορά ακινήτων για τη διεξαγωγή της δραστηριότητας της, την παροχή εγγυήσεων υπέρ εταιρειών και γενικά επιχειρήσεων ή κοινοπραξιών που ανήκουν στον ίδιο όμιλο με την Εταιρεία ή στις οποίες συμμετέχει η Εταιρεία ή συνεργάζεται μαζί τους με οποιονδήποτε τρόπο, καθώς και την παροχή εμπράγματων ή άλλης μορφής εξασφαλίσεων επί αυτών, τη χορήγηση και λήψη δανείων, πιστώσεων, τριτεγγυήσεων και πάσης φύσεως ενοχικών και εμπράγματων ασφαλειών, την έκδοση ομολογιακών δανείων

Το μετοχικό κεφάλαιο του 1 εκατ. ευρώ και το πρώτο ΔΣ

Μοναδικός μέτοχος της νέας εταιρείας είναι η κυπριακή OPAP Investment Limited και το μετοχικό της κεφάλαιο ανέρχεται σε 1 εκατ. ευρώ. Πρόεδρος του πρώτου ΔΣ είναι ο Pavel Mucha (CFO του ομίλου ΟΠΑΠ) και Διευθύνων Σύμβουλος ο Γεώργιος Βιτωράκης (Business Development & Strategic Research Director του ΟΠΑΠ). Μέλος του ΔΣ είναι και η δικηγόρος Παρασκευή Βασιλοπούλου

Keywords
Αναζητήσεις
kai-o-opap-stin-agora-ilektrikis-energeias.htm
Τυχαία Θέματα