Επιχειρήσεις: Ο ρόλος της επικοινωνίας στην ψηφιακή μετάβαση

Είναι απαραίτητο να αναπτυχθεί μια ολοκληρωμένη στρατηγική επικοινωνίας που θα περιλαμβάνει τη χρήση ψηφιακών μέσων, κοινωνικών δικτύων, καινοτόμων τεχνολογιών και διαλόγου με το κοινό.

Καθοριστικό ρόλο στην ψηφιακή μετάβαση διαδραματίζει ο τομέας των υπηρεσιών επικοινωνίας. Ειδικότερα, όπως αναφέρει η σύμβουλος επιχειρήσεων Μαρία Θεμελή με αφορμή την ολοκλήρωση του Φόρουμ των Δελφών, η επικοινωνία αποτελεί κρίσιμο στοιχείο για την επιτυχή μετάβαση των επιχειρήσεων στην ψηφιακή εποχή του 2024.

Είναι απαραίτητο να αναπτυχθεί μια ολοκληρωμένη στρατηγική επικοινωνίας που θα περιλαμβάνει τη

χρήση ψηφιακών μέσων, κοινωνικών δικτύων, καινοτόμων τεχνολογιών και διαλόγου με το κοινό. Η δημιουργία μιας θετικής εικόνας και της ενίσχυσης της εμπιστοσύνης των καταναλωτών, συνεργατών και ενδιαφερομένων μερών είναι ουσιώδης για την επιτυχή προσέγγιση των επιχειρηματικών στόχων στην Ελλάδα του μέλλοντος, προσθέτει η κ. Θεμελή, Owner & Founder Themeli Communications.

Βασικά στοιχεία επικοινωνιακής πολιτικής

Η διαφάνεια, η ενημέρωση και η διαρκής αλληλεπίδραση με το κοινό αποτελούν βασικά στοιχεία μιας αποτελεσματικής στρατηγικής επικοινωνίας.

Στο πλαίσιο αυτό απαραίτητη είναι η ανάπτυξη τακτικών μέσω προωθητικών ενεργειών στα ψηφιακά μέσα, η ανάπτυξη στρατηγικού και χρήσιμου περιεχομένου.

Επίσης, η υιοθέτηση τακτικών που αξιοποιούν τις τάσεις και τις ανάγκες της αγοράς, η δημιουργία συνεργασιών και συνεργατικών σχέσεων με άλλες επιχειρήσεις και φορείς, καθώς και η συμμετοχή σε εκθέσεις, συνέδρια και εκδηλώσεις για την ενημέρωση, την προβολή και την ενίσχυση της παρουσίας τους στην αγορά.

Επιπλέον, η επίκτηση και η ανάπτυξη τεχνολογικών δεξιοτήτων και η εκπαίδευση του προσωπικού είναι ζωτικής σημασίας για την επιτυχή υλοποίηση της στρατηγικής επικοινωνίας και των επιχειρηματικών στόχων.

Οι επιχειρήσεις οφείλουν να είναι ευέλικτες στην προσαρμογή τους σε νέες τάσεις, τεχνολογίες και απαιτήσεις της αγοράς. Η ικανότητα να αντιδρούν γρήγορα σε αλλαγές, να προσαρμόζουν τις δράσεις τους και να επαναπροσδιορίζουν τους στόχους τους είναι ουσιώδης. Η ευελιξία στη στρατηγική επικοινωνίας, στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων και στη διαχείριση του προσωπικού είναι απαραίτητη για την αντιμετώπιση των προκλήσεων και την αξιοποίηση των ευκαιριών που προκύπτουν στην επιχειρηματική σφαίρα του μέλλοντος.

Με χρήση προσαρμοσμένης και στοχευμένης στρατηγικής επικοινωνίας, ανά επιχείρηση και ανά κλάδο της οικονομίας, οι επιχειρήσεις μπορούν να διαμορφώσουν μια ανταγωνιστική προσέγγιση και να διατηρήσουν μια ισχυρή θέση στην αγορά που βρίσκεται σε διαρκή διαδικασία μετάβασης.

Keywords
Αναζητήσεις
epicheiriseis-o-rolos-tis-epikoinonias-stin-psifiaki-metavasi.htm
Τυχαία Θέματα