Εγκρίθηκαν επιχορηγήσεις ύψους 735.000 ευρώ σε Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας

Εγκρίθηκαν επιχορηγήσεις ύψους 735.000 ευρώ σε Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας 11 Οκτωβρίου 2018 Πολιτική & Οικονομία Επικαιρότητα

Εγκρίθηκε η δέσμευση πίστωσης, ύψους 735.000 ευρώ, για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδω

Keywords
Τυχαία Θέματα