Υπ. Ανάπτυξης: Έκδοση διαπιστωτικών πράξεων για την Επιτροπή ΑνταγωνισμούΑθήνα, 12 Αυγούστου 2019

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Εξεδόθησαν σήμερα από το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων οι διαπιστωτικές πράξεις για την αυτοδίκαιη έκπτωση από την Επιτροπή Ανταγωνισμού, σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθρου 12 του Ν. 3959/2011, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 101 του Ν. 4623/2019 και ισχύει,

- της Προέδρου κ. Βασιλικής Θάνου – Χριστοφίλου,

- της Αντιπροέδρου κ. Άννας Νάκου

- και των Εισηγητών – τακτικών Μελών κ. Ιωάννη Παύλοβιτς και κ. Νικολάου Ζευγώλη.

Η ως άνω έκπτωση επέρχεται αυτοδικαίως από τη δημοσίευση του Ν. 4623/2019 στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ήτοι από την 9-8-2019.

Keywords
Τυχαία Θέματα