Ε. Συμβούλιο: Το Λιχτενστάιν και το Περού ανταποκρίνονται στις δεσμεύσεις, το Παλάου καταργείται από τον κατάλογο των μη συνεργάσιμων δικαιοδοσιώνΣτις 2 Οκτωβρίου 2018, το Συμβούλιο διαπίστωσε ότι το Λιχτενστάιν και το Περού συμμορφώνονται με όλες τις δεσμεύσεις του στον τομέα της φορολογικής συνεργασίας. Συμφώνησε επίσης να καταργήσει το Παλάου από τον κατάλογο των μη συνεργαζόμενων φορολογικών δικαιοδοσιών της ΕΕ.

Το Λιχτενστάιν και το Περού ολοκλήρωσαν

τις απαραίτητες μεταρρυθμίσεις για να συμμορφωθούν με όλες τις αρχές φορολογικής χρηστής διακυβέρνησης που καθορίστηκαν σε επίπεδο ΕΕ και εκτίθενται στα συμπεράσματα που ενέκρινε το Συμβούλιο τον Δεκέμβριο του 2017. Κατά συνέπεια, οι δύο χώρες θα απομακρυνθούν από το παράρτημα II των συμπερασμάτων.

Ταυτόχρονα, το Παλάου ανέλαβε δεσμεύσεις σε υψηλό πολιτικό επίπεδο για την αντιμετώπιση των ανησυχιών της ΕΕ. Οι εμπειρογνώμονες της ΕΕ έχουν αξιολογήσει αυτές τις δεσμεύσεις Ως εκ τούτου, το Παλάου μεταφέρθηκε από το παράρτημα Ι των συμπερασμάτων στο παράρτημα ΙΙ, το οποίο περιλαμβάνει τις δικαιοδοσίες που ανέλαβαν επαρκείς δεσμεύσεις για τη μεταρρύθμιση της φορολογικής τους πολιτικής. Η εφαρμογή των δεσμεύσεών της θα παρακολουθείται προσεκτικά από την ομάδα εργασίας του Συμβουλίου που είναι αρμόδια για τη διαδικασία εισαγωγής ("ομάδα κωδίκων δεοντολογίας").

Έξι δικαιοδοσίες παραμένουν στον κατάλογο των μη συνεργαζόμενων δικαιοδοσιών: Αμερικανική Σαμόα, Γκουάμ, Ναμίμπια, Σαμόα, Τρινιντάντ και Τομπάγκο και τις Παρθένες Νήσους των ΗΠΑ.

Ο κατάλογος της ΕΕ, που περιέχεται στο παράρτημα Ι των συμπερασμάτων του Συμβουλίου του Δεκεμβρίου 2017, συμβάλλει στις συνεχιζόμενες προσπάθειες για την πρόληψη της φοροαποφυγής και την προώθηση της χρηστής διακυβέρνησης σε παγκόσμιο επίπεδο.

Ενώ ο κατάλογος αναθεωρείται τουλάχιστον μία φορά το χρόνο, η ομάδα κώδικα δεοντολογίας μπορεί να συστήσει οποιαδήποτε ενημέρωση ανά πάσα στιγμή.

- Σεπτέμβριος 2018 σημείωμα σχετικά με τις αλλαγές στον κατάλογο των μη συνεργάσιμων δικαιοδοσιών της ΕΕ

- Ιστοσελίδα του Συμβουλίου σχετικά με την ομάδα κώδικα δεοντολογίας

- Δεκέμβριος 2017 Συμπεράσματα του Συμβουλίου σχετικά με τον κατάλογο των μη συνεργαζόμενων δικαιοδοσιών της ΕΕ

- Επισκεφθείτε τη σελίδα της σύσκεψης

Keywords
Τυχαία Θέματα