Διευκρινίσεις ΕΔΟΕΑΠ σχετικά με τη ρύθμιση οφειλών ασφαλισμένων


www.edoeap.gr

Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ΕΔΟΕΑΠ, σε εναρμόνιση με την κείμενη νομοθεσία, η ρύθμιση οφειλόμενων εισφορών των ασφαλισμένων διακανονίζεται σε έως εκατόν είκοσι (120) δόσεις κατ’ ανώτατο όριο, με επιτόκιο δόσεων 3%. Για τις περιπτώσεις της πάγιας ρύθμισης με διακανονισμό σε έως δώδεκα (12) μηνιαίες δόσεις, δεν επιβάλλεται τόκος δόσεων.

Επιπλέον, επισημαίνεται ότι η ρύθμιση απόλλυται είτε σε περίπτωση μη καταβολής δύο δόσεων είτε σε περίπτωση μη καταβολής των τρεχουσών εισφορών από

του έτους 2019. Ασφαλισμένοι που εμφανίζουν ληξιπρόθεσμες οφειλές από εισφορές έτους 2019 και εντεύθεν, μπορούν να υπάγονται στην πάγια ρύθμιση των δώδεκα (12) δόσεων και εφόσον τηρούν και αυτή θεωρούνται ενήμεροι.

Υπενθυμίζεται ότι σε ρύθμιση μπορούν να ενταχθούν οι οφειλές των ασφαλισμένων προς τον Οργανισμό που προέρχονται από ασφάλιστρο ανεργίας, προαιρετική ασφάλιση, κατ’ εξαίρεση ασφάλιση (πριν την ψήφιση του Ν.4498/2017) κλπ., που δημιουργήθηκαν μέχρι 31/12/2018. Το δικαίωμα υποβολής αιτήσεων ασφαλισμένων να ενταχθούν σε ρύθμιση οφειλών μέχρι 120 δόσεις λήγει στις 30/9/2019 και παρέχεται ΜΟΝΟ μια (1) φορά ανά οφειλέτη.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προσέρχονται στο Γραφείο Εξυπηρέτησης ασφαλισμένων (ώρες 08.00-16.00 ) προκειμένου να υποβάλλουν αίτηση ένταξης στη ρύθμιση ή να αποστείλουν το αίτημά τους με email στο [email protected]

Για κάθε διευκρίνιση ή συμπληρωματική πληροφορία οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στον Τομέα Ασφάλισης & Επικοινωνίας τηλ.210 7264700 -επιλογή 2 και στη συνέχεια 3.

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΠΑΚΟΣ

Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΟΥΜΠΙΑΣ

Keywords
Τυχαία Θέματα