Σεισμός στην αγορά: Καταρρέει μεγάλη αλυσίδα καφέ στην Ελλάδα

14:46 5/8/2022 - Πηγή: seleo

Με τα πιο μελανά χρώματα καταγράφει ο ορκωτός Ελεγκτής τα οικονομικά μεγέθη της Μαρινόπουλος Εταιρεία Καφέ, η οποία έχει αναλάβει την ανάπτυξη και τη λειτουργία των Starbucks στην Ελλάδα.

«…Η εταιρεία υπέστη ζημιά ποσού 1,8 εκατ. ευρώ κατά την διάρκεια του

έτους που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2019 και ότι οι βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις συμπεριλαμβανομένων των μη εξυπηρετούμενων δανείων της εταιρείας υπερβαίνουν ουσιωδώς το σύνολο του κυκλοφορούντος ενεργητικού.

Τα γεγονότα αυτά, μαζί με άλλα θέματα… υποδηλώνουν την ύπαρξη ουσιώδους αβεβαιότητας που ενδεχομένως εγείρει σημαντική αμφιβολία σχετικά με τη δυνατότητα της Εταιρείας να συνεχίσει την δραστηριότητα της».

Επιχειρησεις: Πτώση άνω του 30% το 2020

Η Starbucks δημοσίευσε με καθυστέρηση ετών, πριν από λίγες ημέρες, τους ισολογισμούς για τα έτη 2018 και 2019 που, με εξαίρεση το 2018, συνεχίζει η αιμορραγία των ζημιογόνων χρήσης που ξεκίνησε από την πρώτη χρονιά που είχε παρουσία στην Ελλάδα.

Για το 2019 οι πωλήσεις της εταιρείας διαμορφώθηκαν σε 16,5 εκατ. ευρώ αυξημένες κατά 6,6% σε σχέση με το 2018. Στην έκθεση που συνοδεύει τον ισολογισμό σημειώνεται ότι πωλήσεις του 2020 εκτιμάται ότι είναι μειωμένες κατά 30% – 35% σε σχέση με το 2019 εξαιτίας του covid.

Σε ό,τι αφορά στα αποτελέσματα το 2019, οι ζημιές προ φόρων διαμορφώθηκαν 1,8 εκατ. ευρώ ενώ οι ζημιές εις νέον εκτοξεύθηκαν στα 68,8 εκατ. ευρώ. Παράλληλα ο συνολικός δανεισμός αυξήθηκε κατά 2 εκατ. ευρώ λόγω κεφαλαιοποίησης τόκων και στο τέλος του 2019 είχε φτάσει στα 23,5 εκατ. ευρώ.

Στο τέλος του 2019 η καθαρή θέση της Starbucks παρέμενε αρνητική και ανέρχεται σε 30,6 εκατ. ευρώ ενώ το σύνολο του κυκλοφορούντος ενεργητικού της εταιρείας υπολείπεται του συνόλου των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων της κατά 33,1 εκατ. ευρώ.

Όπως αναφέρει η διοίκηση στην έκθεση της, «η εταιρεία εξακολουθεί να μην εξυπηρετεί τους όρους των υφιστάμενων δανείων (σ.σ. κάτι το οποίο ξεκίνησε από το 2016 και την κατάρρευση του ομίλου Μαρινόπουλου) της σύμφωνα με τις συμβατικές της υποχρεώσεις.

Ωστόσο εκτιμάται θα διαμορφωθεί ικανοποιητική συνεργασία με τις πιστώτριες τράπεζες για πλάνο αναδιοργάνωσης για το σύνολο των δανείων της εταιρείας σύμφωνα με το οποίο θα μπορούσε να δοθεί παράταση τόσο στην αποπληρωμή όσο και στην μείωση του ύψους του περιθωρίου».

Πηγή: newsme.gr

Το άρθρο Σεισμός στην αγορά: Καταρρέει μεγάλη αλυσίδα καφέ στην Ελλάδα εμφανίστηκε πρώτα στο Seleo news.

Keywords
Τυχαία Θέματα