Σαν «ώριμο» φρούτο ήρθε η αποχώρηση Ρουσόπουλου

Στην επιστολή του δηλώνει ότι οι επικρατούσες συνθήκες δεν του επιτρέπουν να υπερασπιστεί τον εαυτό του από τη συκοφαντία
Τυχαία Θέματα