Ποιες οφειλές μπορούν να ρυθμιστούν έως τις 30 Ιουνίου

Ακόμη και παλαιές οφειλές προς το ΙΚΑ - ΕΤΑΜ και στο ΕΤΕΑΜ που είχαν ρυθμιστεί στο παρελθόν και οι οφειλέτες δεν τις έχουν αποπληρώσει μπορούν να ρυθμιστούν με την υποβολή αιτήσεως έως τις 30 Ιουνίου.
Keywords
Τυχαία Θέματα