Ποιες μετοχές του Χ.Α. αλλάζουν κατηγορία κεφαλαιοποίησης

To διοικητικό συμβούλιο του Χ.Α. εξέτασε τις προϋποθέσεις για την υπαγωγή των εταιρειών στις διάφορες κατηγορίες διαπραγμάτευσης και έκανε την τακτική αναθεώρησή του.
Τυχαία Θέματα