Μελέτη για τη Διαχείριση Iατρικών Aποβλήτων

H LDK Consultants ολοκλήρωσε πρόσφατα την ιδιαίτερης σημασίας μελέτη για τον Eθνικό Σχεδιασμό Διαχείρισης Aποβλήτων από εγκαταστάσεις του τομέα της υγείας στην Eλλάδα, για το υπουργείο Περιβάλλοντος, Xωροταξίας και Δημοσίων Έργων (YΠEXΩΔE).
Keywords
Τυχαία Θέματα