Ενίσχυση τουριστικών επιχειρήσεων με 108 εκατ.

Το ποσοστό επιχορήγησης ανά εγκεκριμένο έργο ανέρχεται στο 60% του επιλέξιμου προϋπολογισμού της επένδυσης.
Τυχαία Θέματα