Ελληνικά Χρηματιστήρια: Εκλογή νέων μελών στο Δ.Σ.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΧΑΕ, κατά τη συνεδρίασή του, εξέλεξε ως νέα, μη εκτελεστικά μέλη του, την κ. Αδαμαντίνη Λάζαρη, αντιπρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου και υποδιοικητή της Αγροτικής Τράπεζας, σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος κ ...
Keywords
Τυχαία Θέματα