Απόφαση Αρείου Πάγου για την επίσχεση εργασίας

Η επίσχεση εργασίας από τον εργαζόμενο είναι παράνομη, όταν δεν γίνεται μέσα στο πλαίσιο των ορίων της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών (άρθρο 281 του Αστικού Κώδικα)
Keywords
Τυχαία Θέματα