Αλλαγές στη βουλγαρική συμμετοχή στο project

Η ΒΕΗ εκχωρεί δωρεάν προς την επίσης κρατική εταιρεία Technoexportstroy το 50% της συμμετοχής της στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας κατασκευής
Keywords
Τυχαία Θέματα