Σεμινάρια Ιστορικοφιλοσοφικού Λόγου στο Μέγαρο Λόγου και Τέχνης

Μέγαρο Λόγου και Τέχνης
Πέμπτη, 14 Μάρ 2019 20:30
Είναι, Χρόνος και ΚάλλοςΤο «Τέλος» της Ιστορίας Μέρος ΙIIΗ Ιστορία ως Χρόνος Τελείωσης του Ανθρώπου:Ο Ελληνισμός και ο Κόσμοςαπό την Κατάρρευση του Μεταλλικού Συστήματος στον Χρυσούν Αιώνα(~ 1200 - 400 π.Χ.)Τα νοηματοφόρα γεγονότα της ιστορίας προετοιμάζονται επί μακρόν. Η κύηση στο γίγνεσθαι του χρόνου συνίσταται σε διαδικασίες (υπο)χθόνιες, αφανείς, φοβερές, στα φρικτά μυστήρια όπου βυσσοδομείται η Έλευση του Φωτός, το Άνοιγμα του Είναι στο Φαίνεσθαι, η εαρινή απο-κάλυψη του κοσμικού Ανθού, το Δήλιο Θα
Keywords
Τυχαία Θέματα