Φωκίων Ζαΐμης: «Με διάλογο και συνεργασία μπορούμε να συνδέσουμε την τεχνολογία με την εκπαίδευση και την εργασία»

Η δήλωση του
Keywords
Τυχαία Θέματα
Φωκίων Ζαΐμης,fokion zaΐmis