Εμπορικός Εισαγωγικός Σύλλογος Αιγιαλείας: Ορισμός της 26ης Ιανουαρίου ως ημέρας υποχρεωτικής αργίας για όλες τις επιχειρήσεις, εκμεταλλεύσεις και εργασίες γενικά

Η ανακοίνωση
Τυχαία Θέματα