Άγγελος Τσιγκρής: "Η Ελλάδα έχει ανάγκη από μια νέα Αντεγκληματική Πολιτική"

Για το σχεδιασμό μιας ορθολογικής αντεγκληματικής πολιτικής είναι απαραίτητος ο επαναπροσδιορισμός του ρόλου και της λειτουργίας της Ελληνικής Αστυνομίας ως κατεξοχήν φορέα παροχής ασφάλειας. Η μεταρρύθμιση στη δομή και την οργάνωσή της. Η αποκατάσταση της σχέσης εμπιστοσύνης και συνεργασίας με τους πολίτες. Η ποσοτική και ποιοτική καταγραφή της εγκληματικότητας στις πραγματικές της διαστάσεις.Προκειμένου να μπορέσουν οι διωκτικές αρχές να αντιμετωπίσουν αποτελεσματικά τις νέες προκλήσεις στον τομέα της ασφά
Keywords
Τυχαία Θέματα