Θεσπίζεται Κώδικας Δεοντολογίας για το ηλεκτρονικό εμπόριο

Ο κώδικας παρουσιάστηκε και υπογράφηκε σήμερα από τον Υπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης, Δημήτρη Παπαδημητρίου. Ποιοι θα είναι οι στόχοι του
Τυχαία Θέματα