Σεπτέμβριο κρίνεται η θέση του Μπαρόζο

Η εκλογή του προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής μπορεί να καταστεί πιθανή τον Σεπτέμβριο, όπως επιθυμεί η μεγάλη πλειοψηφία του κοινοβουλίου
Τυχαία Θέματα