Νέες θέσεις εργασίας φέρνουν τα νέα ευρωπαϊκά προτύπα βιωσιμότητας στην ΕΕ και την Ελλάδα

Τα νέα ευρωπαϊκά πρότυπα βιωσιμότητας αναμένεται να επιδράσει σε χιλιάδες ευρωπαϊκές επιχειρήσεις διαμορφώνοντας την ανάγκη για δημιουργία σχετικών νέων θέσεων εργασίας. Πιο συγκεκριμένα, στη χώρα μας, η εκτίμηση για δημιουργία νέων θέσεων εργασίας βάσει των υποχρεώσεων που απορρέουν από τα ευρωπαϊκά πρότυπα, αφορά σε 400 περίπου επιχειρήσεις.
Keywords
Τυχαία Θέματα