Χανιά | Δανειολήπτης πήρε την σύνταξη του, αφού εντάχθηκε στον νόμο Κατσέλη

Χρώσταγε στον Ασφαλιστικό του Φορέα Ο.Α.Ε.Ε, το ποσό των 45.681 ευρώ και αν και υπερήλικας 77 ετών, δεν έπαιρνε σύνταξη, Όμως ,με την ένταξη του στις ευνοϊκές διατάξεις του Ν.3869/2010 και με την Προσωρινή Διαταγή του Ειρηνοδικείου Χανίων , κατάφερε να ρυθμίσει το χρέος του σε 14 δάνεια (τέσσερις τράπεζες, Δημόσιο και Ασφαλιστικό Φορέα) συνολικού ποσού 132.844 ευρώ και να συνταξιοδοτηθεί.(Ο.Α.Ε.Ε. 45.681 ευρώ, εφορία 5.206 ευρώ και 87.163 ευρώ)

Αναλυτικά:

Πρόκειται για συνταξιούχο του ΟΑΕΕ, ηλικίας, 77 ετών,ευρισκόμενο σε διάσταση, χωρίς παιδιά , σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΄Ενωσης Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης, της οποίας είναι ενεργό μέλος.

Περιουσιακά στοιχεία που διαθέτει Διαθέτει ,ένα κατάστημα το οποίο ενοικιάζει

Εισόδημα που διαθέτει

Περίπου 1.632 ευρώ τον μήνα (750 ευρώ,από σύνταξη και 882 ευρώ από ενοίκιο καταστήματος)

Το Ειρηνοδικείο των Χανίων αφού έκρινε ότι συντρέχει στα πρόσωπο του αιτούντος οι προϋποθέσεις ένταξης του στον ν.3869/2010 . παράλληλα δε , συντρέχει επείγουσα περίπτωση και κίνδυνος ανεπανόρθωτης βλάβης στα συμφέροντα του, του χορήγησε Προσωρινή Διαταγή ,με το παρακάτω περιεχόμενο.

1)Δέχεται , το αίτημα χορήγησης , Προσωρινής Διαταγής.

2)Διατάσσει , την αναστολή των καταδιωκτικών μέτρων, κατά του αιτούντος

3)Διατάσσει , την διατήρηση της πραγματικής και νομικής κατάστασης της κινητής και ακίνητης περιουσίας του αιτούντος

4)Ορίζει να καταβάλλει 250 ευρώ, μηνιαία δόση , αναλογικά καταβαλλόμενο στον Ασφαλιστικό Φορέα, στο Δημόσιο και στις πιστώτριες τράπεζες.

zarpanews.gr

Keywords
Τυχαία Θέματα