Τι ισχύει για την παράλληλη ασφάλιση και τις εισφορές

Εγκύκλιο σχετικά με την παράλληλη ασφάλιση σε δύο ή περισσότερους φορείς ή τομείς ασφάλισης που εντάσσονται στον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ)
Keywords
Τυχαία Θέματα