Συνεργασία των εταιρειών ΕΠΑ Αττικής και Intrasoft International

Την Intrasoft International επέλεξε έπειτα από διεξοδική διαδικασία αξιολόγησης η Εταιρεία Παροχής Αερίου (ΕΠΑ) Αττικής με σκοπό την αναβάθμιση των πληροφοριακών συστημάτων της.
Keywords
Τυχαία Θέματα