Μείωση συμπληρωματικού ΕΝΦΙΑ ακινήτων με ζημιές που προκλήθηκαν από λόγους ανωτέρας βίας

Στις διατάξεις του νόμου 4222/2013 , δεν περιλαμβάνεται απαλλαγή από τον ΕΝ.Φ.Ι.Α. για λόγους ανωτέρας βίας, δηλαδή, δεν προβλέπεται απαλλαγή φόρου στις αξίες δικαιωμάτων επί ακινήτων που έχουν υποστεί ζημιές λόγω θεομηνιών, σεισμών, πυρκαγιών, κατολισθήσεων κ.λπ.
Keywords
Τυχαία Θέματα